Ako vyberať alkohol tester? 

Rozdelenie alkohol testerov 

Základné delenie je podľa typu senzora. Tieto sú buď základné s polovodičovým senzorom alebo pokročilé detektory s Fuel cell senzorom. V posledných rokoch došlo k významnej zmene v oblasti Fuel cell testerov. Výrobcovia, ktorí sa doposiaľ zaoberali výrobou len polovodičových alkohol testerov, začali vo veľkých sériách vyrábať i testery s Fuel cell. Hromadná výroba vždy prináša zníženie ceny, a tak sa testery s touto technológiou stali cenovo dostupné. Obe technológie sa však výrazne líšia. 

Polovodičový senzor  

zahreje sa na teplotu okolo 300 C, vydýchnutý vzduch dopadá na čidlo, kde sa mení v závislosti na množstvo alkoholu a iných tekavých látok el. napätia v čidle. Zmena napätia je potom vyhodnotená a ako výsledok zobrazená hodnota na displeji.Slabinou tejto technológie je, že namerana hodnota závisí na sile dychu a čidlá reagujú i na iné chemické látky než je len alkohol. Meranie môže byť týmto ovplyvnené.Dochádza tiež k rýchlejšiemu opotrebeniu čidla. 

Fuel cell (palivový článok) 

ako samotný názov napovedá technológia je založená na princípe palivového článku, ktorý sa v súčasnej dobe začíná používať napríklad k pohonu áut. Fuel cell sa nezahrieva (vyššia výdrž batérií), v priebehu skúšky len tlakové čidlo kontroluje množstvo vdýchnutého vzduchu a na konci skúšky pumpa nasaje do článku presný objem vzorky. Článok začne spalovať alkohol a vyrobí z neho elektrický prúd. Podlľa množstva vyrobeného prúdu je určené množstvo alkoholu v dychu. Fuel cell nieje ovplyvnená žiadnymi cudzími látkami ani silou dychu. Jednotlivé Fuel cell alkoholtestery sa medzi sebou líšia objemom nasávaného vzduchu, čím väčší objem tým väčšia presnosť a tiež výdrž. 

Porovnaním obidvoch technológií je možné konštatovať, že polovodičové čidlá sú určené rádovo pre stovky meraní s presnosťou 10 % v hodnotách do 1 promile. Fuel cell technológia je určená pre profesionálnu záťaž v radoch tisíc meraní a presnosť je zachovaná v celom rozsahu merania. 

Servis a kalibrácia  

Platí osvedčená zásada kupovať len alkohol testery, ktoré sa dajú kalibrovať. 

Kalibrácia vlastne znamená "presné nastavenie" a vykonáva sa na laboratórnom zariadení, ktoré simuluje presné množstvo alkoholu v dychu. Alkohol tester si tieto hodnoty uloží, a potom ich používá k výpočtu ostatných hodnôt. Niektorí výrobcovia tvrdia, že sa tester kalibruje sám, ale tieto tvrdenia sú mylné, a preto v našej ponuke taký detektor nieje.  

Rozsah merania  

Kvalitný alkohol tester poznáte tak, že disponuje veľkým rozsahom meraní. Minimálne 0,0 - 4,0 promile. Schopnosť namerať nízke hodnoty v rozmedzí 0,10 – 0,20 je kľúčová vlastnosť kvalitného testeru. Táto schopnosť je dôležitá pri zisťovaní zbytkového alkoholu. Jedine pokiaľ Vám detektor dokáže namerať alkohol v tak malom množstve, máte istotu, že môžete šoférovať. Lacné testery merajú väčšinou od hodnôt 0,20 s toleranciou 0,20, čo už môže byť výrazný problém. Všetky naše testery merajú spoľalivo od 0,10. Fuel cell technológia umožňuje niektorým typom merať od 0,05. Veľký rozsah merania (napr. až po 5,0 promile) svedčí tiež o kvalieě senzora prístroja. Profesionálny tester FC20 meria do 6,0 promile.   

Porovnanie technických parametrov jednotlivých prístrojov STIAHNETE TU.