O náspero

Firma Mileš vznikla v roku 1994, ako obchodná firma zaoberajúca sa podnikaním v oblasti gastronómie (reštauračná, obchodná a poradenecká činnosť). Postupne sme ako parteri niekoľkých firiem, zaoberajúcich sa výrobou sortimentu predovšetkým z oblasti gastronómie a služieb, rozšírili našu činnosť aj o predaj ich výrobkov.

Našim zákazníkom vychádzame v ústrety kladným prístupom k ich požiadavkám, ako aj marketingovou  podporou pri predaji ponúkaného sortimentu.

Bc. Milan Leško